นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหน้าที่โฆษกกรมประมง เพื่อหารือถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ แผนประชาสัมพันธ์กรมประมง ประจำปี 2563

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหน้าที่โฆษกกรมประมง เพื่อหารือถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ แผนประชาสัมพันธ์กรมประมง ประจำปี 2563 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 66 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-06 13:36 น.


  06 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหน้าที่โฆษกกรมประมง เพื่อหารือถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ แผนประชาสัมพันธ์กรมประมง ประจำปี 2563 รวมถึงแนวทางการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในกรมประมงและแนวทางการให้ข่าว เช่น งานด้านวิชาการ งานด้านนโยบาย งานพื้นที่ ฯลฯ