ลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปูม้า จำนวน 1,900,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชการที่ 9

  ลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปูม้า จำนวน 1,900,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชการที่ 9

# ข่าวกิจกรรม

 45 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-12-06 12:49 น.


  06 ธ.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม 12 นาย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้นำศาสนาประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงาน ร่วมให้การการต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปูม้า จำนวน 1,900,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชการที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา