ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง

  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 43 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-12-03 08:51 น.


  03 ธ.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าประมงของประเทศไทย