ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 4/2562

  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 4/2562

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 48 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-12-02 15:16 น.


  02 ธ.ค. 2562 
       

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง