แถลงข่าวเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 8 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. ที่ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และนายผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมแถลงข่าวเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ซึ่งเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการประมง