นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พร้อมคณะอาจารย์ โดยหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พร้อมคณะอาจารย์ โดยหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 75 อ่าน : 2 สัปดาห์

 Administrator | 2019-11-16 06:01 น.


  16 พ.ย. 2562 
       

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พร้อมคณะอาจารย์ โดยหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับฝีมือและระดับเทคนิค รวมถึงการพัฒนาในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านการประมงของประเทศ