นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่อง การควบรวมเรือประมง เพื่อจัดสรรสิทธิ์การทำประมงตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ

  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่อง การควบรวมเรือประมง เพื่อจัดสรรสิทธิ์การทำประมงตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 59 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-11-14 19:07 น.

       

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมป.ปลา กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่อง การควบรวมเรือประมง เพื่อจัดสรรสิทธิ์การทำประมงตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ ให้สอดคล้องกับวิถีการทำประมงของชาวประมงอย่างแท้จริง