นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างกรมประมง และ มาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) โดยตัวแทนจาก ASC และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างกรมประมง และ มาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) โดยตัวแทนจาก ASC และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง 

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 71 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-11-12 15:56 น.


  12 พ.ย. 2562 
       

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างกรมประมง และ มาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) โดยตัวแทนจาก ASC และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งไทย ให้พัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองเพื่อเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในระหว่างผู้ซื้อปลายทาง เพิ่มช่องทางทางการค้า รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยทาง ASC ในฐานะองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการส่งเสริมด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความตั้งใจในการมีส่วนร่วม หารือและสนับสนุนเกษตรกรในประเทศไทย ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ASC ถือเป็นมาตรฐานเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลก ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง