กรมประมงให้การสนับสนุน INFOFISH ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ World Shrimp Trade Conference & Exposition 2019

  กรมประมงให้การสนับสนุน INFOFISH ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ World Shrimp Trade Conference & Exposition 2019 

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 71 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-11-12 13:24 น.


  12 พ.ย. 2562 
       

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
กรมประมงให้การสนับสนุน INFOFISH ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ World Shrimp Trade Conference & Exposition 2019 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ JW Marriott Hotel กรุงเทพฯ

โดยมี H.E. Semi Koroilavesau รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประมง สาธารณรัฐฟิจิ, Ms. Shirlene Maria Anthonysamy ผู้อำนวยการ INFOFISH และ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ ?

การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงกุ้ง มาตรฐานการผลิต การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากทั่วทุกภูมิภาคของโลกจำนวนประมาณ 200 คน