นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC)

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC)  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 106 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-11-11 15:52 น.


  11 พ.ย. 2562 
       

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) และ สำนักงานประสานงานการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (CIFO) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน