นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 47 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-11-08 10:47 น.


  08 พ.ย. 2562 
       

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562