ณ ท้องสนามหลวง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ณ ท้องสนามหลวง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

# ข่าวกิจกรรม

 65 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-10-23 18:37 น.


  23 ต.ค. 2562 
       

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท้องสนามหลวง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดรัชสมัย

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์