นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 

# ข่าวกิจกรรม

 90 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-10-22 14:16 น.


  22 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" ซึ่งกรมประมงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัตว์น้ำในรูปแบบการจัดแสดงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ