ประชุม The IMO Ministerial Conference on Fishing Vessel Safe and Illegal,Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing และการประชุม IMO-FAO Joint Working Group on IUU Fishing ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เมืองตอร์เรโมลินอส ราชอาณาจักรสเปน

  ประชุม The IMO Ministerial Conference on Fishing Vessel Safe and Illegal,Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing และการประชุม IMO-FAO Joint Working Group on IUU Fishing ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เมืองตอร์เรโมลินอส ราชอาณาจักรสเปน  

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 55 อ่าน : 3 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-21 15:18 น.


  21 ต.ค. 2562 
       

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม The IMO Ministerial Conference on Fishing Vessel Safe and Illegal,Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing และการประชุม IMO-FAO Joint Working Group on IUU Fishing ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เมืองตอร์เรโมลินอส ราชอาณาจักรสเปน เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยเรือประมงระดับสากลและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำประมงผิดกฎหมาย ขยะทะเลจากเรือประมง บทบาทสตรีที่มีต่อภาคการประมง ฯลฯ