นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง 

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 140 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-10-13 19:34 น.


  13 ต.ค. 2562 
       

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ท้องสนามหลวง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง