กรมประมงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  กรมประมงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 87 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-11 08:45 น.


  11 ต.ค. 2562 
       

เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
กรมประมงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ โดยกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://file.job.thai.com/…/fisheries…/fisheries201908_5.pdf