ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 4 (The 4th Compliance Committee Meeting: CC4)

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 4 (The 4th Compliance Committee Meeting: CC4) ภายใต้กรอบความตกลงการทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 2) ร่วมกับผู้แทนประเทศภาคีสมาชิก ผ่านระบบ VideoConference เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลด้านประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การขึ้นเรือและการตรวจสอบกลางทะเล (CMM 2019/14 High Sea Boarding and Inspection) ข้อเสนอสำหรับมาตรการอนุรักษ์และการจัดการในการจัดตั้ง Vessel Monitoring System (VMS) ในพื้นที่ SIOFA

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp