นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป พร้อมคณะ

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป พร้อมคณะ  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 67 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-10-10 10:29 น.


  10 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป พร้อมคณะ เพื่อหารือด้านการประมงไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาการประมงไทยให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต