เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง FAO และ ประเทศไทย รวมถึงการแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU ของประเทศไทย

  เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง FAO และ ประเทศไทย รวมถึงการแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU ของประเทศไทย  

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 112 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-10-09 20:21 น.


  09 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในโอกาสที่ นางกุณณ์ทาวี กถิรสาน (Kundhavi Kadirensan) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมด้วยนายคิม จอง จิน (Kim Jong Jin) รองผู้แทน FAO สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนางนวรัตน์ เฉลิมเผ่า ผู้ช่วยผู้แทน FAO ประจำประเทศไทย (ฝ่ายโครงการ) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง FAO และ ประเทศไทย รวมถึงการแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU ของประเทศไทย รวมถึงโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ FAO ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง