ประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ

  ประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 117 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-10-09 19:44 น.


  09 ต.ค. 2562 
       

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนายกสมาคมต่างๆ รวมไปถึงผู้แทนชาวประมง เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยิน
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง