นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจปลาตะพัด

   นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจปลาตะพัด 

# ข่าวกิจกรรม

 119 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2019-09-19 10:50 น.


  19 ก.ย. 2562 
       

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจปลาตะพัด เพื่อพิจารณาถึงการลดขั้นตอนของเอกสาร เพื่อกระตุ้นการค้าในตลาดภายในประเทศ และการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาตะพัดเพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจในการส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการตรวจป้องกันและปราบปราม การนำเข้าปลาตะพัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง