คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับทอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับทอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ

# ข่าวกิจกรรม

 43 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2019-09-11 13:29 น.


  11 ก.ย. 2562 
       

วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับทอง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พาเยี่ยมชมและให้การต้อนรับ