บริจาคโลหิต ครั้งที่ 21

  บริจาคโลหิต ครั้งที่ 21 

# ข่าวกิจกรรม

 92 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2019-09-11 11:11 น.


  11 ก.ย. 2562 
       

วันที่ 11 กันยายน 2562  กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 21 โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง