ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 300 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2019-09-09 11:16 น.


  09 ก.ย. 2562 
       

กรมประมงขอเชิญท่านเข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd scientific conference in Aquatic Animal Epidemiology (AquaEpi II -2019)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการทางด้านระบาดวิทยาในสัตว์น้ำและผู้สนใจจากทั่วโลกมานำเสนอผลงาน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งจะเป็นการแสดงท่าทีและบทบาทของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามพรหมแดนด้วย การจัดการประชุมนานาชาตินี้เป็นการประชุม 2 เรื่องต่อเนื่องกัน ได้แก่ (1) The2nd scientific conference in Aquatic Animal Epidemiology (AquaEpi II -2019ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 250 ราย และ (2) Round Table Conference for Diagnostics and Risk Assessment in Aquatic Animalsระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 35 ราย