นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์กับทีมงานจากสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์กับทีมงานจากสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวประมง รวมถึงการที่กรมประมงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือชาวประมง เพื่อพัฒนาไปสู่การทำประมงที่ยั่งยืนในประเทศไทย ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 กรมประมง