ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย รวม 62 ประเทศ โดยชูนโยบาย 3 S คือ "Safety Security & Sustainability for Resilience"

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย รวม 62 ประเทศ โดยชูนโยบาย 3 S คือ "Safety Security & Sustainability for Resilience" ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยในโอกาสนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกรมประมงได้มีการนำเสนอผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU) และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปในรูปแบบนิทรรศการด้วย