การเปิดตัวเรือประมงต้นแบบลำแรก “ ตามโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทุนแรงที่เหมาะสม ”

  การเปิดตัวเรือประมงต้นแบบลำแรก “ ตามโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทุนแรงที่เหมาะสม ”  

# ข่าวภูมิภาค

 172 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-08-13 15:59 น.


  13 ส.ค. 2562 
       

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือประมง น.ลาภประเสริฐ 8 เรือประมงอวนล้อมจับ โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชลในการเปิดตัวเรือประมงต้นแบบลำแรก “ ตามโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทุนแรงที่เหมาะสม ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEK) สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี และเจ้าของเรือ(นายสุรัตน์ รัตนศิธร) โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี