นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง พร้อมคณะบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

  นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง พร้อมคณะบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

# ข่าวกิจกรรม นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 110 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-08-13 08:33 น.


  13 ส.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง พร้อมคณะบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร