สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

# ข่าวกิจกรรม

 115 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-08-12 13:55 น.


  12 ส.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมประมง ที่ร่วมจัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรไทย” โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘–๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ