ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา

  ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา 

# ข่าวกิจกรรม

 120 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-20 17:57 น.


  20 ก.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการใน
จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา
โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา และมีประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้ามอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก 
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย