พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา

  พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา 

# ข่าวกิจกรรม

 118 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-20 17:56 น.


  20 ก.ค. 2562 
       

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที และร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว และเทจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา