รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์...กรมประมง โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 - วันที่ 8 กันยายน 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง โทร. 02-558-0185

<<< ลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

https://docs.google.com/file/d/1BmF1mNNs1gBaqtQvOUtleBx19vtDEbye/editusp=docslist_api&filetype=msword