นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจติดตามเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้านการประมง) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

  นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจติดตามเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้านการประมง) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

# ข่าวภูมิภาค

 79 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-12 13:07 น.


  12 ก.ค. 2562 
       

วันที่11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจติดตามเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้านการประมง) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดศรีสะเกษ และนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วเสร็จทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เพื่อตรวจประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (ด้านการประมง) ประจำปี 2562