นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย ในการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย ในการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

# ข่าวกิจกรรม นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 79 อ่าน : 4 เดือน

 Administrator | 2019-07-11 20:15 น.


  11 ก.ค. 2562 
       

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย ในการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ Kaisone Phomvihan City, Savannakhet ประเทศ สปป.ลาว