ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าแนะนำเพื่อการบริโภคสำหรับจำหน่ายใน Fisheries shop

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าแนะนำเพื่อการบริโภคสำหรับจำหน่ายใน Fisheries shop
เพื่อสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงที่จำหน่ายทางช่องทางดังกล่าว