นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซนเตอร์ เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ภายใต้ชื่องาน “มากินกุ้งกัน”

 บุคคลในภาพ  นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 เวลา 09.30 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซนเตอร์ เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ภายใต้ชื่องาน “มากินกุ้งกัน” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซนเตอร์ พระราม 9