งานแถลงข่าววันประมงน้อมเกล้าครั้งที่28

  งานแถลงข่าววันประมงน้อมเกล้าครั้งที่28 

# ข่าวกิจกรรม

 1,967 อ่าน : 3 ปี

 Administrator | 2016-06-17 19:05 น.


  17 มิ.ย. 2559 
       

กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ร่วมชื่นชมกับพระอัจฉริยะภาพ
ด้านการประมงและโครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง – พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
พร้อมจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระเบนเจ้าพระยา” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังจะได้ร่วมเซลฟี่กับบรรดาสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ ในรูปแบบสีสันตระการตา อาทิ “รวมมิตรกุ้งทะเลสวยงาม เครื่องประดับแห่งมหาสมุทร” หรือ ปลาบลูแทงค์ ปลาโนรีเทวรูป ปลาการ์ตูนส้มขาว จากแก๊งเพื่อนซี้ ขวัญใจมหาชนคนทั้งโลก จากการ์ตูนเรื่องดัง หรือ ปลาปิรันยา หอยเต้าปูนลายผ้า งูพิษทะเล เหล่านักล่าสุดอำมหิต และอสรพิษร้ายที่ไว้ใจไม่ได้แม้วินาทีเดียว และเช่นเคยเตรียมพบกับการประกวดปลาสวยงามและงานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 
ที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ “โรคตาในยุคไอที” ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์
ปลาสวยงามสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ 
เพื่อยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยในส่วนของกรมประมงปีนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตในธีม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 
ซึ่งจะมีการนำเสนอพระอัจฉริยะภาพด้านการประมงและโครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง – 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยนำปลานิล ปลากระโห้ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาสเตอร์เจียน (ผลิตคาร์เวียร์) ปลาเรนโบว์เทราต์ ปลาพลวงชมพู นำมาร้อยเรียงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ได้มีอาหารโปรตีนไว้บริโภค อีกทั้ง การจัดแสดงภาพวาด “กระเบนเจ้าพระยา” ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ 
อีกทั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคล กรมประมงยังได้รวบรวมเหล่าบรรดาสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืดและนำเค็มมาจัดแสดงในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ กระเบนพี่ใหญ่แห่งท้องน้ำ/ การรวบรวมความสำเร็จในการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลสวยงาม อาทิ กุ้งการ์ตูน กุ้งมดแดง กุ้งเซ็กซี่ 
กุ้งเปปเปอร์มินต์ กุ้งดอกไม้ทะเลหางนกยูง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นเครื่องประดับแห่งท้องมหาสมุทร และหาดูได้ยาก / สุดยอดปลาการ์ตูนพัฒนาสายพันธ์ที่มีสีสันแต่งแต้มลำตัวที่แปลกตา เช่น การ์ตูนแพลทตินัม / เหล่านักล่าสุดอำมหิต และอสรพิษร้ายใต้ท้องน้ำ อาทิ ปลาปิรันยา ปลากะรังหัวโขน ปลาสิงโต งูพิษทะเล หอยเต้าปูนลายผ้า กัดตาย ไร้เซรุ่มรักษา เป็นต้น
นอกจากนี้ ในส่วนของนิทรรศการให้ความรู้ในปีนี้ ได้เตรียมนิทรรศการให้ความรู้มากมาย อาทิ เรื่อง“อนุรักษ์วิถีประมงไทยด้วยเครื่องประมงพื้นบ้าน” “เครื่องมือประมงที่ถูกและผิดกฎหมาย” ฯลฯ 
หรือกิจกรรมบุญการปล่อยปลาออนไลน์ ทำบุญได้ด้วยปลายนิ้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก และสำหรับ “Touch Pool” ก็ยังมีให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลลึกอย่างใกล้ชิด 
ด้านการประกวดปลาชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังมีเหมือนเช่นเคย ทั้งการประกวดภาพวาดระบายสี “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย” และการประกวดภาพถ่าย “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น” และกิจกรรมการประกวดปลา ในปีนี้ High-light คือ การประกวดปลาน้ำจืดสวยงาม มากถึง 7 ชนิด 45 ประเภท ทั้ง ปลาปอมปาดัวร์ “ราชินีแห่งปลาตู้” หรือ ปลาออสการ์ “สวยแต่ดุ” ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาหมอแคระ ฯลฯ นอกจากนี้เอาใจคนชอบจัดตู้พรรณไม้น้ำด้วยการโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ประเภทเลียนแบบธรรมชาติ และ ตู้พรรณไม้น้ำจิ๋ว และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย 
ในส่วนของศิริราช รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นปี
มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ก็ยังคงนำเสนอความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์กับทุกกลุ่มวัยในยุคดิจิทัล เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยทั่วกัน ประกอบด้วย 8 ส่วนคือ
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทราบปัญหา และรับรู้ความลำบากของประชาชน จึงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขปัญหาจราจรถนนรอบโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอัมรินทร์ และทรงมีพระเมตตาพระราชทานข้อแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลไปยังประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ “โครงข่ายถนนบริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อยและถนนรถไฟบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์” ซึ่งเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานครและเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และจะช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ แยกศิริราช แยกพรานนก แยกไฟฉาย และทางแยกอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางเข้า-ออกจากโรงพยาบาลศิริราชมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
2. นิทรรศการทางการแพทย์ “โรคตาในยุคไอที”สุขภาพตาทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ได้แก่ สายตาสั้นกับการใช้สายตา,อันตรายของแสงสีฟ้า,อันตรายจากเลนส์สัมผัสตาโต (คอนแทคเลนส์ตาโต หรือ Big-eye contact lenses) เบาหวานที่ตาต้อหินและโรคตาจากคอมพิวเตอร์
3. สิ่งแสดงทางการแพทย์เช่น เลนส์ต้อกระจก กระจกตามนุษย์ โมเดลลูกตา เครื่องมือการรักษาดวงตาในยุคแรกเริ่ม และชิ้นส่วนอวัยวะดอง เป็นต้น
4. พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และจำหน่ายของที่ระลึกจากร้าน ณ ศิริราชซึ่งผู้เข้าชมงานครั้งนี้ หากกดไลค์เพจ “พิพิธภัณฑ์ศิริราช” จะได้รับมอบคูปองส่วนลด 50% สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารัก ๆ จากร้าน ณ ศิริราชซึ่งนำมาจำหน่าย อาทิ ตุ๊กตาหมีแต่งชุดคุณหมอคุณพยาบาล กระเป๋า หมวก ฯลฯ 
5. บริการด้านสุขภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น (จำนวน 50 คน/วัน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. พิเศษ คลินิกสุขภาพตา ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพตา ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น.(จำนวน 200 คน/วัน)
6. บริการให้คำปรึกษาปัญหาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา โดยเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม และการจำหน่ายยาตำรับศิริราช ระหว่างวันที่ 1- 8 กรกฎาคม 2559 
7. เสวนาทางการแพทย์ หัวข้อ “โรคตาที่พบบ่อยและปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน”โดยอ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต และอ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาจะมาให้ความกระจ่างพร้อมตอบข้อสงสัยในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.00 – 15.00 น.
8. แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ (นักเรียน ม.ปลาย)ในหัวข้อ “โรคตาในยุคไอที” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยหาคำตอบได้ภายในงาน เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้กันทั้งครอบครัวนะครับ เพราะนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับคำแนะนำดีๆ กลับไปดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอีกด้วย โดยรายได้ทั้งหมดในงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
ในส่วนความร่วมมือของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายอดิศักดิ์ บางโม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า จากที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ มีนโยบายในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และสำหรับงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 9 แล้ว ที่กรมประมง ให้เกียรติศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นเจ้าภาพร่วม
ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่จัดงานภายในอาคารศูนย์การค้าบริเวณพื้นที่ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้นจี ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไฮไลท์ของงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง, ศิริราชพยาบาล, การประกวดปลาสวยงาม และบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง และพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงจระเข้, ลิขิตฝ่ามือ และพื้นที่จัดประกวดตู้พรรณไม้น้ำ และประกวดปลาสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีที่จอดรถรองรับเพิ่มขึ้น 1,400 คัน ในส่วนของศูนย์การค้าสเปลล์ เพื่อให้เหมาะสมกับ “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” พร้อมสนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท อีกด้วย
ในส่วนความร่วมมือของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายอดิศักดิ์ บางโม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า จากที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ มีนโยบายในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และสำหรับงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 9 แล้วที่กรมประมง ให้เกียรติศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นเจ้าภาพร่วม
ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่จัดงานภายในอาคารศูนย์การค้าบริเวณพื้นที่ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้นจี ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไฮไลท์ของงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง, ศิริราชพยาบาล, การประกวดปลาสวยงาม และบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง และพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงจระเข้, ลิขิตฝ่ามือ และพื้นที่จัดประกวดตู้พรรณไม้น้ำ และประกวดปลาสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีที่จอดรถรองรับเพิ่มขึ้น 1,400 คัน ในส่วนของศูนย์การค้าสเปลล์ เพื่อให้เหมาะสมกับ “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” พร้อมสนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท อีกด้วย
ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตา ความแปลกมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องน้ำหลากสีสันและสุดยอดปลาสวยงามจากการประกวด ตลอดจนความรู้เรื่องสุขภาพ และรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี!! ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ค่าบัตรผ่านประตูเพียง 20 บาท เท่านั้น

**********************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมประมง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2562-0569
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-2419-7646-56
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
โทร 0-2958-0011 ต่อ 1162 , 1886 , 1036 , 1026

กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ร่วมชื่นชมกับพระอัจฉริยะภาพ
ด้านการประมงและโครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง – พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
พร้อมจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระเบนเจ้าพระยา” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังจะได้ร่วมเซลฟี่กับบรรดาสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ ในรูปแบบสีสันตระการตา อาทิ “รวมมิตรกุ้งทะเลสวยงาม เครื่องประดับแห่งมหาสมุทร” หรือ ปลาบลูแทงค์ ปลาโนรีเทวรูป ปลาการ์ตูนส้มขาว จากแก๊งเพื่อนซี้ ขวัญใจมหาชนคนทั้งโลก จากการ์ตูนเรื่องดัง หรือ ปลาปิรันยา หอยเต้าปูนลายผ้า งูพิษทะเล เหล่านักล่าสุดอำมหิต และอสรพิษร้ายที่ไว้ใจไม่ได้แม้วินาทีเดียว และเช่นเคยเตรียมพบกับการประกวดปลาสวยงามและงานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 
ที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ “โรคตาในยุคไอที” ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์
ปลาสวยงามสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ 
เพื่อยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยในส่วนของกรมประมงปีนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตในธีม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 
ซึ่งจะมีการนำเสนอพระอัจฉริยะภาพด้านการประมงและโครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง – 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยนำปลานิล ปลากระโห้ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาสเตอร์เจียน (ผลิตคาร์เวียร์) ปลาเรนโบว์เทราต์ ปลาพลวงชมพู นำมาร้อยเรียงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ได้มีอาหารโปรตีนไว้บริโภค อีกทั้ง การจัดแสดงภาพวาด “กระเบนเจ้าพระยา” ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ 
อีกทั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคล กรมประมงยังได้รวบรวมเหล่าบรรดาสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืดและนำเค็มมาจัดแสดงในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ กระเบนพี่ใหญ่แห่งท้องน้ำ/ การรวบรวมความสำเร็จในการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลสวยงาม อาทิ กุ้งการ์ตูน กุ้งมดแดง กุ้งเซ็กซี่ 
กุ้งเปปเปอร์มินต์ กุ้งดอกไม้ทะเลหางนกยูง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นเครื่องประดับแห่งท้องมหาสมุทร และหาดูได้ยาก / สุดยอดปลาการ์ตูนพัฒนาสายพันธ์ที่มีสีสันแต่งแต้มลำตัวที่แปลกตา เช่น การ์ตูนแพลทตินัม / เหล่านักล่าสุดอำมหิต และอสรพิษร้ายใต้ท้องน้ำ อาทิ ปลาปิรันยา ปลากะรังหัวโขน ปลาสิงโต งูพิษทะเล หอยเต้าปูนลายผ้า กัดตาย ไร้เซรุ่มรักษา เป็นต้น
นอกจากนี้ ในส่วนของนิทรรศการให้ความรู้ในปีนี้ ได้เตรียมนิทรรศการให้ความรู้มากมาย อาทิ เรื่อง“อนุรักษ์วิถีประมงไทยด้วยเครื่องประมงพื้นบ้าน” “เครื่องมือประมงที่ถูกและผิดกฎหมาย” ฯลฯ 
หรือกิจกรรมบุญการปล่อยปลาออนไลน์ ทำบุญได้ด้วยปลายนิ้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก และสำหรับ “Touch Pool” ก็ยังมีให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลลึกอย่างใกล้ชิด 
ด้านการประกวดปลาชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังมีเหมือนเช่นเคย ทั้งการประกวดภาพวาดระบายสี “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย” และการประกวดภาพถ่าย “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น” และกิจกรรมการประกวดปลา ในปีนี้ High-light คือ การประกวดปลาน้ำจืดสวยงาม มากถึง 7 ชนิด 45 ประเภท ทั้ง ปลาปอมปาดัวร์ “ราชินีแห่งปลาตู้” หรือ ปลาออสการ์ “สวยแต่ดุ” ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาหมอแคระ ฯลฯ นอกจากนี้เอาใจคนชอบจัดตู้พรรณไม้น้ำด้วยการโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ประเภทเลียนแบบธรรมชาติ และ ตู้พรรณไม้น้ำจิ๋ว และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย 
ในส่วนของศิริราช รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นปี
มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ก็ยังคงนำเสนอความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์กับทุกกลุ่มวัยในยุคดิจิทัล เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยทั่วกัน ประกอบด้วย 8 ส่วนคือ
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทราบปัญหา และรับรู้ความลำบากของประชาชน จึงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขปัญหาจราจรถนนรอบโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอัมรินทร์ และทรงมีพระเมตตาพระราชทานข้อแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลไปยังประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ “โครงข่ายถนนบริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อยและถนนรถไฟบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์” ซึ่งเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานครและเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และจะช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ แยกศิริราช แยกพรานนก แยกไฟฉาย และทางแยกอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางเข้า-ออกจากโรงพยาบาลศิริราชมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
2. นิทรรศการทางการแพทย์ “โรคตาในยุคไอที”สุขภาพตาทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ได้แก่ สายตาสั้นกับการใช้สายตา,อันตรายของแสงสีฟ้า,อันตรายจากเลนส์สัมผัสตาโต (คอนแทคเลนส์ตาโต หรือ Big-eye contact lenses) เบาหวานที่ตาต้อหินและโรคตาจากคอมพิวเตอร์
3. สิ่งแสดงทางการแพทย์เช่น เลนส์ต้อกระจก กระจกตามนุษย์ โมเดลลูกตา เครื่องมือการรักษาดวงตาในยุคแรกเริ่ม และชิ้นส่วนอวัยวะดอง เป็นต้น
4. พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และจำหน่ายของที่ระลึกจากร้าน ณ ศิริราชซึ่งผู้เข้าชมงานครั้งนี้ หากกดไลค์เพจ “พิพิธภัณฑ์ศิริราช” จะได้รับมอบคูปองส่วนลด 50% สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารัก ๆ จากร้าน ณ ศิริราชซึ่งนำมาจำหน่าย อาทิ ตุ๊กตาหมีแต่งชุดคุณหมอคุณพยาบาล กระเป๋า หมวก ฯลฯ 
5. บริการด้านสุขภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น (จำนวน 50 คน/วัน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. พิเศษ คลินิกสุขภาพตา ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพตา ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น.(จำนวน 200 คน/วัน)
6. บริการให้คำปรึกษาปัญหาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา โดยเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม และการจำหน่ายยาตำรับศิริราช ระหว่างวันที่ 1- 8 กรกฎาคม 2559 
7. เสวนาทางการแพทย์ หัวข้อ “โรคตาที่พบบ่อยและปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน”โดยอ.นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต และอ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาจะมาให้ความกระจ่างพร้อมตอบข้อสงสัยในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.00 – 15.00 น.
8. แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ (นักเรียน ม.ปลาย)ในหัวข้อ “โรคตาในยุคไอที” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยหาคำตอบได้ภายในงาน เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้กันทั้งครอบครัวนะครับ เพราะนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับคำแนะนำดีๆ กลับไปดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอีกด้วย โดยรายได้ทั้งหมดในงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
ในส่วนความร่วมมือของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายอดิศักดิ์ บางโม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า จากที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ มีนโยบายในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และสำหรับงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 9 แล้ว ที่กรมประมง ให้เกียรติศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นเจ้าภาพร่วม
ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่จัดงานภายในอาคารศูนย์การค้าบริเวณพื้นที่ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้นจี ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไฮไลท์ของงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง, ศิริราชพยาบาล, การประกวดปลาสวยงาม และบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง และพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงจระเข้, ลิขิตฝ่ามือ และพื้นที่จัดประกวดตู้พรรณไม้น้ำ และประกวดปลาสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีที่จอดรถรองรับเพิ่มขึ้น 1,400 คัน ในส่วนของศูนย์การค้าสเปลล์ เพื่อให้เหมาะสมกับ “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” พร้อมสนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท อีกด้วย
ในส่วนความร่วมมือของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายอดิศักดิ์ บางโม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า จากที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ มีนโยบายในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และสำหรับงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 9 แล้วที่กรมประมง ให้เกียรติศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นเจ้าภาพร่วม
ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่จัดงานภายในอาคารศูนย์การค้าบริเวณพื้นที่ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้นจี ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไฮไลท์ของงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง, ศิริราชพยาบาล, การประกวดปลาสวยงาม และบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง และพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงจระเข้, ลิขิตฝ่ามือ และพื้นที่จัดประกวดตู้พรรณไม้น้ำ และประกวดปลาสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีที่จอดรถรองรับเพิ่มขึ้น 1,400 คัน ในส่วนของศูนย์การค้าสเปลล์ เพื่อให้เหมาะสมกับ “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” พร้อมสนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท อีกด้วย
ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตา ความแปลกมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องน้ำหลากสีสันและสุดยอดปลาสวยงามจากการประกวด ตลอดจนความรู้เรื่องสุขภาพ และรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี!! ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ค่าบัตรผ่านประตูเพียง 20 บาท เท่านั้น

**********************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมประมง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2562-0569
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-2419-7646-56
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
โทร 0-2958-0011 ต่อ 1162 , 1886 , 1036 , 1026