ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมงออนไลน์ใน Fisheries shop

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมงออนไลน์ใน Fisheries shop อาทิ การสร้างเครื่องหมายให้กับสินค้า การสร้างสุขลักษณะการขนส่ง การตรวจสุขลักษณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำที่ได้สุขลักษณะที่ดีตั้งแต่ออกจากฟาร์มเกษตรกรจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการช่วยกระจายสินค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19