ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ กรมประมง ร่วมรับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการสำรวจในครั้งนี้

  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ กรมประมง ร่วมรับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการสำรวจในครั้งนี้ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 141 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2019-06-13 08:48 น.


  13 มิ.ย. 2562 
       

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ เพื่อรับฟังการถวายรายงานผลการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลร่วมระหว่างไทย-ติมอร์ โดยเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ในการนี้ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ กรมประมง ร่วมรับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการสำรวจในครั้งนี้