กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 20

   กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 20  

# ข่าวกิจกรรม

 67 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2019-06-12 13:14 น.


  12 มิ.ย. 2562 
       

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 20 โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง