มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของศูนย์การแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (PIPO) กรมประมง

มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของศูนย์การแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (PIPO) กรมประมง มีดังนี้
1.สถานที่ปฏิบัติงาน
1.1) ด้วยพ่นหรือทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อ 1.2) จัดวางแอลกอฮอร์ล้างมือ คัดกรองผู้มาติดต่อราชการวัดอุณหภูมิร่างกาย
1.3) รับ-ส่งเอกสารผ่านกล่องรับหน้าสำนักงาน และโปรแกรมอำนวยความสะดวกลดการพบปะโดยตรง
2.บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และคนประจำเรือ สวมสแมส ในคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนลงเรือและขึ้นท่าเทียบเรือ
3.ท่าเทียบเรือทั้งของรัฐและเอกชน ทำความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผู้มาติดต่อหรือใช้บริการท่าเทียบเรือ
4.การประชุมติดต่อประสานงาน ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคใช้ระบบโปรแกรมอำนวยความสะดวก (เช่น VDO line) แทนการประชุมในห้องประชุม