พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 99 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-04-11 18:11 น.


  11 เม.ย. 2562 
       

วันที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ 
ปี 2562 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพร้อมกล่าวคำอวยพร โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล