กรมประมงเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรฯ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

  กรมประมงเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรฯ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

# ข่าวกิจกรรม

 101 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-04-11 18:07 น.


  11 เม.ย. 2562 
       

นที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร ศศิวิมล เลขานุการกรมนำคณะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมประมงเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรฯ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง