เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

  เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

# ข่าวกิจกรรม ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

 116 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-04-11 18:04 น.


  11 เม.ย. 2562 
       

เมื่อวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กรมประมง นำโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต เพื่อประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการเกษตรและประมงตามโครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต และศึกษาแนวทางและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยกรมประมงจะส่งเรือสำรวจจุฬาภรณ์เดินทางไปสำรวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำประเทศติมอร์ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2562