ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.15 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM891 KHz ประเด็น โอกาสของธุรกิจประมงไทยหลังพ้นวิฤตโควิต-19“ ร่วมรับฟังย้อนหลังได้ที่ลิ้งค์>>>>>>
 https://www.facebook.com/370089513751207/videos/2572202103099305/vh=e&d=n