นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการต้อนรับ

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการต้อนรับ  

# ข่าวกิจกรรม นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

 75 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2020-03-24 12:58 น.


  24 มี.ค. 2563 
       

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการผลิตสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปฎิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานรัฐ ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 กรมประมง