รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม Conference กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม Conference กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกรมประมงนำโดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรับฟังและพร้อมดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมง