นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับผู้เเทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมหารือมุมมองในการพัฒนาการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับผู้เเทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมหารือมุมมองในการพัฒนาการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 99 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-03-15 12:19 น.


  15 มี.ค. 2562 
       

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับผู้เเทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมหารือมุมมองในการพัฒนาการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและประมงของรัฐบาลฝรั่งเศส