นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

   นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 94 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2019-03-14 14:32 น.


  14 มี.ค. 2562 
       

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าแมวน้ำขนแอฟริกาใต้ (Arctocephalus australis) จำนวน 8 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว) จากประเทศอุรุกวัย ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ เพื่อจัดแสดงภายใต้กิจการสวนสัตว์สาธารณะ