นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากรายการ เกษตร นิวส์ ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในประเด็น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

 บุคคลในภาพ  นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ (รองอธิบดีกรมประมง)  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากรายการ เกษตร นิวส์ ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในประเด็น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยกล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบัน , แผนการเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) , การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง , แนวทาง การดูแล ส่งเสริม และการแนะนำช่องทางติดตามข่าวสารแก่เกษตรกร เป็นต้น