กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ 

# ข่าวกิจกรรม

 130 อ่าน : 6 เดือน

 Administrator | 2019-02-12 12:58 น.


  12 ก.พ. 2562 
       

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ โดย นายอนันต์ ตันสุตะพานิช ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงที่สนใจ จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้น 1 กรมประมง